On-demand webinar

Se hvordan AutoStore jobber
datadrevet med likestilling, inkludering og mangfold ✅

AutoStore benyttet vår Survey for å kartlegge hvordan organisasjonen scorer innen likestilling, inkludering og mangfold - og kalte deretter inn til allmøte for å presentere funnene sammen med Equality Check.

Som en av våre første kunder ut, har Autostore tatt i bruk vårt nye verktøy for å hente, behandle og presentere data fra ansatte – med mål om å besvare spørsmål som:

  • Hvordan er ulike demografiske grupper representert på de ulike nivåene i selskapet?
  • Er det forskjeller på hvordan ulike grupper opplever kultur og inkludering?
  • Hvilke risikoområder tegner seg i analysene, og hvordan kan de best håndteres?

I dette webinaret diskuterte vår CEO Marie Louise Sunde prosessen, funnene og veien videre med Merete Vårvik Matre (VP People & Community) og Tuva Kvalevaag Simensen (Talent acquisition and Leadership development manager) fra Autostore.

Marie-1

Meld deg på her

Din lenke for å se webinaret sendes kort tid etter påmelding.

Likestillingsarbeid med få ressurser

Trenger du flere konkrete råd til hvordan å jobbe med likestilling, mangfold og inkludering med begrensede ressurser?

Få konkrete tips og erfaringsdeling for små og mellomstore bedrifter 22. november.

I dette webinaret ønsker vi velkommen til deg som sitter helt eller nesten alene med et stort arbeid og lite tid og ressurser til å gjennomføre likestillings-, mangfolds- og inkluderingsarbeidet. 

Du får blant annet:

  • Live intervju med Christine Bischoff, Head of People & Culture i Sergel. 
  • Veiledning av fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Lars Kolberg
  • Møte Equality Checks rådgivere.
  • Se Equality Check sitt verktøy for obligatorisk rapportering på aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)
  • Mulighet til å stille spørsmål og få svar.

Norge består hovedsakelig av små og mellomstore bedrifter. Av disse er mer enn 9500 bedrifter underlagt den obligatoriske likestillingsrapporteringen, Aktivitets- og redegjørelsesplikten. 

Er du en virksomhet i privat sektor med over 50 ansatte er du også pliktig til å jobbe systematisk og planmessig for likestilling og mot diskriminering.

Dette kan kreve mye av små- og mellomstore bedrifter, og som oftest havner ansvaret hos en liten HR-avdeling eller -person.

Påmelding

Foredrag og panelsamtale med blant annet:

Ada Klubben ISS

Ada Klubben
Diversity, Inclusion & Belonging Advisor

ISS Facility Services Norge

sigtona

Sigtona Halrynjo
Forsker

CORE, Senter for likestillingsforskning

Marc Jumbert AF

Marc Jumbert
Organisasjonsutvikler

AF Gruppen