Analyseverktøy for arbeidsgivere

Prøv vår gratis analyse for å finne lønnsforskjellene i din organisasjon!

Kom raskt i gang med vår lønnsgapanalyse:

 

 • Finn den overordnede lønnsforskjellen i din organisasjon
 • Identifiser hvor i organisasjonen ubalansen er størst
 • Last ned rapporten for å dele resultatene med en kollega, ledelse eller styre
Du trenger ikke å gjøre noen utregninger eller beregninger selv
Data fra lønns- eller HR-verktøy lastes enkelt og trygt opp i vår løsning
Tilrettelagt for at du enkelt kan utvide analysen til en fullverdig ARP-rapport

Slik fungerer det:

 1. Opprett en gratis bedriftskonto.
 2. Last ned importmalen [Excel].
 3.  Legg lønnsdata inn i malen og last opp
 4. Analysen får du med én gang
 5. Diskuter resultatene.

Se dine resultater sammenlignet med andre selskaper.

Sammenlign resultatene for din bedrift med de andre i vår database. Vi legger kontinuerlig til nye bransjegjennomsnitt for å gjøre sammenligningene mest mulig relevante for deg.

I tillegg til at du kan sammenligne din organisasjon med gjennomsnittet, bidrar du også til at datagrunnlaget for hvordan det står til med lønnsforskjeller i Norge generelt, blir enda bedre.

Nesten 60% av ansatte oppgir at de ikke vil søke jobb i en virksomhet som har et stort lønnsgap –blant kvinnelige ansatte er det 72% som oppgir dette.

Glassdoor [2019 - på engelsk]

Vi hjelper allerede mange virksomheter i verdensklasse med likestilling på arbeidsplassen

✓ Enkel import med Excel

Rask dataimport. Bruk vår importmal i Excel til å organisere
og laste opp data.

✓ Relevante sammenligninger
Lær hvordan du ligger an, og sammenlign resultatene
dine med de beste gjennomsnittsdataene.
✓ Kvartilsvisinger
Lønnsskalaen blir fordelt på kvartiler for å avdekke lønnsubalanse i ulike lønnsgrupper.
Overordnet lønnsgap
Sammenlign gjennomsnittslønnen for mannlige ansatte med kvinnelige ansatte. #KnowYourNumber
✓ Eksporter og del
Eksporter resultatene og diskuter med interessenter og beslutningstagere.
✓ Oppdater og juster din rapport
Det er enkelt å legge til ny data for å produsere andre
analyser og rapporter (krever abonnement).

Å komme i gang med lønnsgapanalyse burde være enkelt.

icon-foundation-2

Likelønn er fundamentalt for at din virksomhet skal lykkes med mangfold, inkludering og likestilling (MIL). Lønnsgapanalyse er et konkret første steg som virksomheter kan ta.

icon-guesswork-2

Du kan ikke gjette deg frem til om din virksomhet har et lønnsgap. Mange virksomheter opplever å finne strukturell ubalanse de ikke hadde forutsett, gjennom vår analyse.

icon-summary

Med Equality Check kan du enkelt laste data inn i verktøyet, og på et øyeblikkelig få konkrete tall i tillegg til en oppsummering av resultatene. Tilrettelagt for å deles og diskuteres.

Rapportere på aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP)

Bruk 40% mindre tid på arbeidet med rapportering.

Som en forlengelse av dagens krav til rapportering på likestilling, har norske myndigheter innført Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), som krever at alle norske selskaper med over 50 ansatte må publisere en årlig rapport på mangfold, inkludering og likestilling. I rapporten, som legges ved årsberetningen eller annet offentlig dokument, må arbeidsgivere redegjøre for likestilling på sin arbeidsplass på en rekke parametre. De må også gjennomføre en grundig lønnsgapanalyse.

 • Din gratis lønnsgapanalyse følger samme struktur som krevd i ARP-rapportering.
 • Oppgraderer du til vårt Compliance-abonnement vil du spare tid på ARP-rapporteringen ved å gjenbruke data fra lønnsgapanalysen.
 • Våre kunder oppgir å ha spart 40% tid på rapporteringsarbeidet ved å bruke vårt verktøy.