Gratis tilgang!

Vær en av de første som får tilgang til vårt nye strategiverktøy

Som en av våre gjester på stand, ønsker vi å invitere deg til å prøve det nyeste verktøyet vårt – helt gratis!

Likestillingsarbeid med få ressurser

Trenger du flere konkrete råd til hvordan å jobbe med likestilling, mangfold og inkludering med begrensede ressurser?

Få konkrete tips og erfaringsdeling for små og mellomstore bedrifter 22. november.

I dette webinaret ønsker vi velkommen til deg som sitter helt eller nesten alene med et stort arbeid og lite tid og ressurser til å gjennomføre likestillings-, mangfolds- og inkluderingsarbeidet. 

Du får blant annet:

  • Live intervju med Christine Bischoff, Head of People & Culture i Sergel. 
  • Veiledning av fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Lars Kolberg
  • Møte Equality Checks rådgivere.
  • Se Equality Check sitt verktøy for obligatorisk rapportering på aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)
  • Mulighet til å stille spørsmål og få svar.

Norge består hovedsakelig av små og mellomstore bedrifter. Av disse er mer enn 9500 bedrifter underlagt den obligatoriske likestillingsrapporteringen, Aktivitets- og redegjørelsesplikten. 

Er du en virksomhet i privat sektor med over 50 ansatte er du også pliktig til å jobbe systematisk og planmessig for likestilling og mot diskriminering.

Dette kan kreve mye av små- og mellomstore bedrifter, og som oftest havner ansvaret hos en liten HR-avdeling eller -person.

Påmelding

Nå er det enklere å lage mangfoldsstrategi!

Vi har utviklet et helt nytt strategiverktøy, som benytter vår data og ekspertise for å hjelpe deg å få på plass et godt utkast til mangfoldsstrategi.

strategi-front-no

 

Foredrag og panelsamtale med blant annet:

Ada Klubben ISS

Ada Klubben
Diversity, Inclusion & Belonging Advisor

ISS Facility Services Norge

sigtona

Sigtona Halrynjo
Forsker

CORE, Senter for likestillingsforskning

Marc Jumbert AF

Marc Jumbert
Organisasjonsutvikler

AF Gruppen